fbpx

Trening mladih i kada treba početi sa teretanom?

„Nemoj da ideš u teretanu, zauvek ćeš ostati mali i nećeš moći više da rasteš“, sigurno ste se susretali sa ovakvom ili rečenicom nalik njoj kada ste po prvi put izrazili želju da krenete u teretanu. Vrlo verovatno zbog toga tada niste ni krenuli u teretanu, sve dok niste napunili 18 godina i objasnili roditeljima kako ste sada dovljno veliki, a i niste porasli prethodne dve godine, pa sve i da teretana loše utiče na vaš rast, šta ima veze. Što je sigurno, sigurno je, ali postavlja se pitanje: kada je pravi trenutak da se krene u teretanu?

Da damo ovom tekstu malo ozbiljniju notu, pravovremenost početka treniranja u teretani ima veoma značajnu ulogu u fizičkom razvoju mladih. Rečenice poput one navedene na početku teksta vrlo su česte od strane roditelja, osoba iz okruženja, ali i „stručnjaka“ i trenera sportske grane kojom se bavite. Na žalost, nedovoljno obrazovanje i poznavanje struke ljudi koji vas savetuju, direktno smanjuje vaše šanse za ostvarivanjem boljih sportskih rezultata. 

Šta predstavlja trening u teretani? 

Od krucijalne je važnosti da odmah razjasnimo jednu stvar: trening u teretani nije bodibilding! Zapravo, sa mladim sportistima se ima itekako šta raditi, a da to ne obuhvata klasičnu mišićnu hipertrofiju korišćenjem tegova. Jedan mladi sportista, kada je reč o uvođenju u trenažni proces u teretani, treba da prodje kroz faze pravilnog izvođenja osnovnih kretanja i pokreta, upoznavanja i savladavanja pravilne tehnike izvođenja jednozglobnih i višezglobnih kompleksnih vežbi i postepenog poboljšanja motoričkih sposobnosti (brzina, jačina, snaga, izdržljivost, koordinacija i gipkost). Tek nakon što se savlada pravilna tehnika izvođenja, može se krenuti sa poboljšanjem pojedinih performansi. Navešću jedan primer iz prakse: u radu sa košarkašem seniorske kategorije, koji je krenuo u teretanu tek u juniorskom uzrastu, saznao sam da nikada do sada nije izvodio ni jednu varijantu čučnja. Kada sam ga pitao zašto, odgovor je bio da mu je tadašnji trener rekao da „je previše mali da bi izvodio čučanj“. Ukoliko malo bolje razmislimo i pogledamo bebe, primećujemo da pored puzanja bebe najčešće vidimo u čučnju. Kako je onda osamnaestogodišnji sportista, bez ikakvih deformiteta ili povreda, previše mlad da izvodi čučanj? Naravno, čučanj ne podrazumeva isključivo savladavanje ogromnih opterećenja i rada „do otkaza“, već u početku savladavanje tehnike pravilnog izvođenja, pa onda izvođenje sa minimalnim opterećenjem, i tek na kraju u zavisnosti od toga šta se treningom želi postići, izvođenje vežbe sa značajnijim opterećenjem. Veliki je problem ukoliko sportista koji teži vrhunskim rezultatima, dođe do seniorskog uzrasta a još uvek nije savladao izvođenje osnovnih pokreta.

Još jedna stvar o kojoj treba voditi računa kada se priča o pravovremenom polasku u teretanu jeste postojanje senzitivnih i kritičnih perioda razvoja motoričkih sposobnosti. Senzitivni period predstavlja period u kome će odrećeni stimulus imati posebno pozitivan uticaj na poboljšanje određene motoričke sposobnosti, dok je kritični period poslednja prilika da se određenim stimulusom ostvari željeni razvojni efekat. Iako su sezitivni i kritični periodi različiti kod svake osobe, po mnogim autorima uzrasti se poklapaju za različite motoričke sposobnosti. Tako na primer kritični period za razvoj snage je od osme do sedamnaeste godine, a sezitivni period za razvoj jačine od dvanaeste do osamnaeste godine. Postavlja se pitanje kako je neko „previše mlad“ da bi krenuo u teretanu, ukoliko znamo gore navedene činjenice? 

SPR zaključak

Naravno, mit o tome da mladi ne treba da idu u teretanu nije nastao slučajno. Mnoga naučna istraživanja potvrđuju da opterećenje sportiste neadekvatnim intenzitetom i obimom može imati negativan uticaj na rast i razvoj mladog sportiste, ali za to nije kriva teretana, već trener koji sa njim radi. Poenta treniranja u teretani u mlađim kategorijama jeste osposobljavanje sportiste da ostvari pun potencijal kada je to najbitnije, a to je seniorski uzrast. Pravovremeno uvođenje u trenažni proces u teretani, i sa naučne osnove pravilno programiranje i planiranje treninga sportiste, samo će olakšati napredak i omogućiti sportisti vrhunske rezultate kada za to dođe vreme. Tako da nemojte „bežati“ od teretane, nađite trenera kome verujete, postavite zajedno ciljeve i pripremite se za rad!