fbpx

Kako održati sportsku formu za vreme vanrednog stanja?

Glavni problem i tema broj jedan kako kod nas, tako i u celom svetu proteklih nedelja i meseci je pandemija korona virusa. Novonastala situacija, kada je sport u pitanju, dovela je prvo do limitiranja broja gledalaca na sportskim takmičenjima, potom do pomeranja i otkazivanja takmičenja, a uvođenjem vanrednog stanja došlo je do potpune obustave svih takmičenja i zabrane ekipnog treniranja. Šampionati su prekinuti, turniri otkazani, čak se i spekuliše da će Olimpijske igre biti pomerene (prvi put u istoriji održavanja modernih Olimpijskih igara) za 2021. godinu. 

Nevezano od toga koliko će vanredno stanje da traje, sa sportskog stanovišta ovo je jako težak period za sve sportiste. Mesečni, godišnji i višegodišnji planovi se detaljno programiraju sa ciljem da sportisti u trenutku kada je to najbitnije (glavno takmičenje) budu na svom maksimumu, tako da odlaganje prvenstva predstavlja veliki problem onima koji su se za isto na najbolji mogući način do sada spremali. 

Mere izolacije su sve rigoroznije, pored nemogućnosti pritupa sportskim objektima, uvedena je zabrana šetanja u parkovima i otvorenim sportskim igralištima, tako da se postavlja pitanje kako održati sportsku formu u uslovima izolacije?

Šta je sportska forma?

Da bismo bolje shvatili značenje sportske forme, koristićemo se definicijom Prof. dr. Vladimira Koprivice koji kaže da je „sportska forma stanje optimalne pripremljenosti i spremnosti sportiste za postizanje najboljih sportskih rezultata, koje se stiče, ograničeno vreme održava i zakonomerno menja u okvirima velikog ciklusa“. Važno je napomenuti da više komponenti čini i utiče na sportsku formu, a to su: fizička,taktička, tehnička, psihološka i teorijska pripremljenost. Tek kada su navedene komponenite na potrebnom nivou, može se reći da je sportista ili ekipa u stanju visoke treniranosti. Takođe, ne smemo mešati pojmove treniranost i sportska forma, jer pojedinac ili ekipa mogu biti na visokom nivou tehničko-taktičke, fizičke i psihološke pripremljenosti ali i dalje da ne budu u sportskoj formi. Sportska forma se postiže tek harmonijom svih komponenti, a to je moguće ostvariti isključivo kroz takmičenje. Tako da bi jedini pravi dogovor na pitanje „kako održati sportsku formu u uslovima izolacije“ bio – nemoguće je održati je.

Da malo pojasnim. Za tehničko-taktičku pripremljenost je neophodno trenirati specifično. Uzmimo za primer jednog košarkaša. U koliko želi da radi na poboljšanju tehnike, ništa ne može da zameni košarkašku loptu, teren i koš. Isto tako, ekipnu taktiku je nemoguće raditi bez ekipnih treninga. To su već dve osnovne komponente sportske forme koje ne možemo da održimo na potrebnom nivou.

SPR zaključak

ipak, iako u ovim uslovima ne možemo uticati na sve gore navedene komponente, na nivo fizičke pripremljenosti možemo najviše da delujemo. Održavanjem fizičke pripremljenosti u izmenjenim uslovima (kuća, stan, bez ili sa limitiranim rekvizitima) višestruko pozitivno ćemo uticati na naše telo. Prvo i najbitnije, jačamo naš organizam i imuni sistem. Drugo, napravićemo dobru bazu za lakši povratak u stadijum sportske forme po završetku vanrednog stanja, što može biti od krucijalnog značaja za postizanje najvećih rezultata. Ukoliko se šampionati nastave, vrlo je moguće da će vremena za pripremu biti vrlo malo, tako da je neophodno da se nastavak takmičenja dočeka sa potrebnim nivoom fizičke pripremljenosti kako bi moglo da se odmah krene sa tehničko-taktičkim uigravanjem.