fbpx

Benefiti preskakanja vijače

Vijača predstavlja veoma dostupan rekvizit, koji je korišćen u cilju igre i zabave, mnogo pre razvoja nauke o sportskom treningu. Uprkos mnogim benefitima, koji su naučno potvrđeni, čini se da se prednost, u sportskom treningu i rekreaciji, još uvek daje tradicionalnim „kardio“ spravama.

Radi preglednijeg predstavljanja pozitivnih strana primene vijače u treningu, njene benefite ćemo navesti kroz praktičnost primene, uticaja na zdravlje i uticaja na trenažne performanse.

Praktičnost primene

 • Jeftin rekvizit – Gotovo svaka teretana, u sklopu svoje usluge, raspolaže vijačama. Ukoliko trenirate van teretane i nemate svoju vijaču, dostupna je u većini sportskih prodavnica, po pristupačnim cenama.
 • Prenosivost – Upotreba vijače tokom treninga dodatno je olakšana, obzirom da zbog svog oblika i elastičnosti ne zauzima mnogo mesta u rancu ili torbi. Možete je poneti na posao, u školu, park, itd.
 • Alternativa „kardio“ spravama – Ne samo da je adekvatna zamena za tradicionalne sprave (poput tredmila, bicikl ergometra, stepera…), već je i poželjno izvoditi različite oblike kretanja, kada je u pitanju aerobni trening.
 • Zauzimanje prostora – Pored toga što je praktičan rekvizit za prenos, za realizaciju treninga sa vijačom nije potrebno mnogo prostora. Vežbe se mogu sprovoditi u parku, ispred zgrade, pa čak i na terasi.

Uticaj na zdravlje

 • Povećanje gustine kostiju – Preskakanjem vijače ostvaruje se preventivni uticaj na nastanak osteoporoze, pogotovo kod žena.
 • Redukcija telesne mase – Iako se često piše kako preskakanje vijače sagoreva više kalorija nego trčanje, takve tvrdnje su netačne. Preskakanje vijače angažuje manji broj mišićnih grupa, te iz tog razloga količina potrošenih kalorija biva nešto manja nego kod trčanja. U svakom slučaju, preskakanjem vijače srednjim intenzitetom u proseku se sagoreva između 10 i 16kcal po minuti.
 • Smanjena mogućnost povređivanja zgloba stopala i kolena – Skokovi koji se ponavljaju tokom preskakanja vijače imaju pozitivan efekat na jačanje zglobnih struktura, čime se šanse za nastanak povrede kolena i stopala znatno smanjuju.
 • Poboljšanje funkcija kardiovaskularnog sistema – Aktivacija velikog broja mišićnih grupa uslovljava ubrzan rad srca, što doprinosi i povećanju plućne ventilacije tokom vežbanja.

Uticaj na performanse

 • Poboljšanje kognitivnih funkcija – Za razliku od hodanja ili trčanja, koji predstavljaju jedne od najjednostavnijih oblika kretanja, preskakanje vijače se može izvoditi kroz vrlo kompleksne pokrete koji zahtevaju visok nivo kontrole pokreta i koncentracije.
 • Poboljšanje koordinacije – Pomenuti kompleksni pokreti podrazumevaju različite načine preskakanja vijače, koje je potrebno usaglasiti sa pokretima ruku. Promena tempa i načina preskoka vijače doprinosi razvoju međumišićne koordinacije.
 • Poboljšanje aerobne izdržljivosti – Iako trajanje i intenzitet vežbanja određuju veličinu njegovog efekta, vijača je sjajan rekvizit kojim se može postići povećanje aerobnih kapaciteta.
 • Aktivacija velikog broja mišićnih grupa – Preskakanje vijače podrazumeva korišćenje i donjih i gornjih ekstremiteta, što uslovljava dostavljanje veće količine krvi u mišiće i zbog toga ona pronalazi primenu kako u zagrevanju, tako i u treningu oporavka.
 • Jačanje tetivnih i ligamentarnih struktura – Kao što je već pomenuto u tekstu, benefiti učestalih skokova ogledaju se u jačanju tetiva i ligamenata, pogotovo kod stopala, koje se neretko povređuje u sportu.

U nastavku teksta osvrnućemo se na primenu vijače u treningu. Poput mnogih drugih vežbi i vijaču možemo iskoristiti u različite svrhe. U zavisnosti od trajanja, intenziteta i kompleksnosti preskakanja, zavisi i u kom delu treninga ćemo je koristiti.

Primena u treningu

 • Uvodno-pripremni deo
  Podizanje telesne temperature
  Povećanje koncentracije i koordinacije
 • Glavni deo
  Aerobni trening
  Nisko-intenzivni pliometrijski trening (trening skočnosti)
  Trening oporavka
 • Završni deo
  – „Rastresanje“, smanjivanje mišićnog tonusa

SPR Zaključak

 1. Veoma koristan rekvizit, kako za profesionalne sportiste, tako i za početnike i rekreativce.
 2. Vrlo jednostavan i lako dostupan svakome.
 3. Benefiti preskakanja vijače su brojni, dok je rizik za nastanak povrede veoma mali.
 4. Pronalazi primenu u gotovo svim sferama sporta.
 5. Preskakanje vijače ima pozitivan efekat na specifične pokrete u mnogim sportskim granama (npr. odbojka, košarka, atletika, boks…)