fbpx

Softverska rešenja u fitnesu

Fitnes industrija jedna je od najbrže rastućih industrija na svetu. Iako je usled nastanka pandemije virusom Covid-19 doživela veliki pad, mnoga istraživanja tržišta pokazuju da se očekuje rast njene vrednosti za čak 171% do 2028. godine. Sve više raste svest o značaju bavljenja fizičkom aktivnošću među širom populacijom, posebno sada kada je zdravlje jedna od glavnih svetskih tema. Jednan od značajnih faktora kada je u pitanju svest o značaju fitnesa i uopšteno fizičkom vežbanju, predstavlja uvođenje tehnologije u sport.

Uzmimo za primer samo pedometar (aparat za merenje načinjenih koraka) i šta je njegova primena omogućila u podizanju svesti o fizičkom vežbanju. Na to kada se dodaju pametni satovi i mnoge aplikacije na mobilnim telefonima koje vrlo precizno mogu da mere parametre poput kvaliteta sna, pređene kilometraže, pulsa i druge, shvatamo koliku revoluciju je napravilo uvođenje tehnologije u sport i rekreaciju.

Kada posmatramo fitnes industriju, tehnologija je omogućila bolju interakciju na relaciji trener – vežbač – rezultat. Mnoge aplikacije omogućavaju praćenje individualnog napretka, pojednostavljuju komunikaciju i olakšavaju poslovanje radnika u svetu fitnesa. U ovom blogu želim da vam predstavim neka softverska rešenja koja mi u SPR Team-u koristimo u cilju unapređenja poslovanja i poboljšanja kvaliteta rada.

PLATFORMA ZA ONLINE TRENINGE

Iako je pojava virusa Covid 19 jako pogodila fitness industriju, neki njeni segmenti doživeli su ogromnu ekspanziju. Kako su se (posebno na početku pandemije) ljudi plašili da odlaze u teretane iz straha od zatvorenog prostora i bliskog kontakta sa drugim ljudima, online treninzi su postali sve popularniji. U početku postojao je veliki skepticizam među stručnjacima iz oblasti fitnesa – koliko kvalitetnu uslugu je zaista moguće pružiti klijentu ovakvim vidom treniranja? Ipak, vrlo brzo se pokazalo da su benefiti online treniranja veliki kako za trenera, tako i za vežbače.

Jedna od glavnih prednosti jeste mogućnost da se trening izvede u uslovima koji odgovaraju svakom vežbaču individualno. Počevši od mesta na kome će se trenirati, online treninzi omogućavaju da se trening prilagodi kućnim uslovima, treniranju napolju ili u kancelariji, kao i uslovima koje pruža neka druga teretana koja više odgovara Vašem vežbaču. Takođe velika prednost online treninga jeste mogućnost da se trening održi kada god vežbaču odgovara, nevezano od trenerovog slobodnog vremena (ukoliko je u pitanju online platforma sa snimljenim trenažnim materijalom). Treći pozitivan argument odnosi se na finansije – veliki broj ljudi nije u stanju da sebi priušti usluge individualnog personalnog trenera. Ipak, cena online treninga je daleko pristupačnija i pruža mogućnost svakome da za vreme treniranja bude pod nadzorom stručnjaka. Naravno da ovaj vid treniranja ima i svoje mane: a) trener se ne nalazi u neposrednoj blizini vežbača, tako da nije u mogućnosti da uvidi neke tehničke propuste, b) nedostatak prisustva trenera ogleda se i u težem stvaranju odnosa između trenera i vežbača. Kada se sve sabere i oduzme, da se ustanoviti da iako nije perfektan vid treniranja za svakoga, online treniranje ima velike prednosti i sigurno će biti sve prisutniji i u budućnosti u fitness industriji.

Mi smo se unutar SPR tima odlučili da trenerima i klijentima pružimo mogućnost da sarađuju putem SPR PLATFORME ZA ONLINE TRENINGE. To je platforma koja omogućava da se za svakog vežbača individualno sastavlja trenažni plan i program, gde se treninzi ne održavaju uživo (trener i vežbač se povežu video pozivom), već se planiraju i programiraju u napred kako bi svaki klijent imao priliku da trenira u terminu koji njemu odgovara. Svaka vežba je u napred snimljena i okačena na platformu, tako da ukoliko sam naziv vežbe vežbaču nije poznat, može da pogleda snimak i podseti se pravilnom izvođenju. Nama se u praksi posebno dobro pokazalo korišćenje platforme kod vežbača koji su trenirali uživo sa nama pa iz određenih razloga morali da promene sredinu ali su nastavili da treniraju preko platforme.

SOFTVER ZA MENADŽMENT  U FITNESU

Još od samog osnivanja SPR tim-a suočili smo se sa potrebom za što kvalitetnijom i efikasnijom organizacijom unutar tima. Pored samog planiranja, programiranja i sprovođenja trenažnog procesa, trebalo je voditi računa o: vođenju evidencije prisutnosti, zakazivanju treninga, komunikaciji sa klijentima, pomeranju i otkazivanju treninga,pisanju dnevnih beleški, vođenju evidencije o plaćanju članarina i mnogim drugim sličnim aspektima uspešnog poslovanja u fitnesu, sa kojima se susreću i svi samostalni treneri.

Odlučili smo da se koristimo mobilnim aplikacijama koje su rešavale naše potrebe, i kako bismo se susretali sa novim “problemom”, nalazili bismo novu aplikaciju koja bi mogla da nam isti reši. Tako smo redom skidali aplikacije za: pisanje i skladištenje treninga, zakazivanje, otkazivanje i pomeranje treninga (različite vrste “booking” aplikacija), komunikaciju sa klijentima (WhatsApp ili Viber), evidenciju prisustva i plaćanja članarina (različite vrste Excel tabela), pisanje dnevnih beleški (različite vrste “notes” aplikacija), komunikaciju unutar tima (Slack), kao i za skladištenje svih navedenih i mnogih drugih podataka (“cloud” aplikacije). Iako nam je mnogo značilo, ubrzo smo uvideli mnoge mane ovakog načina poslovanja: puno podataka se gubilo, puno memorije su aplikacije zauzimala, od klijenata se očekivalo da koriste veliki broj aplikacija što je bilo vrlo nepraktično. Veliki problem predstavljalo je i korišćenje iste platforme (WhatsApp) i za privatnu i za poslovnu komunikaciju.

Kao rešenje pojavila se Skenit aplikacija koja nam je pružila rešenje za sve navedene i mnoge druge organizacine potrebe. Sastavljen od dve aplikacije (trenerske i klijentske), Skenit App omogućio nam je da celo poslovanje prebacimo na jednu platformu. Dovoljno je da prilikom dolaska u teretanu vežbač skenira QR kod svakog trenera (preko svoje mobilne aplikacije), i automatski se vrši evidencija njegovog prisustva, broja odrađenih i preostalih treninga. Pisanje planova i programa, zakazivanje i otkazivanje treninga, kalendar obaveza, baza podataka… sve u jednoj mobilnoj aplikaciji. Velika vrednost ovog softvera ogleda se i u klijent mobilnoj aplikaciji, tako da svaki vežbač u svom telefonu ima pristup podatcima kao što su: kada je zakazan sledeći trening, prikaz svih odrađenih treninga, evidencija napretka, podsetnik kada treba da plati članarinu, vodi dnevnik treninga kao i mogućnost da komunikaciju sa trenerima vrši putem ove aplikacije.

SPR ZAKLJUČAK

Primena različitih softverskih rešenja u fitness-u ne predstavlja više samo budućnost, već i našu sadašnjost. Znanje i kvalitet rada trenera i preduzetnika u fitness-u sigurno su najvažniji faktor i početna tačka uspešnog poslovanja, ali i smatramo da što se pre pojedinac prilagodi tržištu i njegovim potrebama, veće su šanse da lakše i brže razvije sopstveni biznis.