fbpx

Uncategorized

Diskus hernija

Diskus hernija predstavlja pomeranje diskusa, ili jednog njegovog dela iz medjupršljenskog prostora pri čemu može doći do pritiska (kompresije) i oštećenja nervnog korena ili kičmene moždine. Diskus predstavlja pločicu između pršljenova i ima ulogu amortizera, ublažavajući pritisak na same pršljenove, omogućivši izvođenje punog obima pokreta bez bola. Kako nastaje diskus hernija? Najčešći uzrok nastanka su …

Diskus hernija Read More »

Polarizovani trening izdržljivosti – 80/20

Opsežan naučni i praktični rad sa vrhunskim sportistima tipa izdržljivosti, uz dobru dijagnostiku, doveli su do preciznih parametara distribucije opterećenja u godišnjem ciklusu. Osamdesetih godina prošlog veka, trening se zasnivao na deonicama visokog intenziteta, ali se to do danas promenilo. Šta znači 80/20? 80/20 predstavlja procentualnu zastupljenost treninga viskokog i niskog intenziteta. Oko 80% ukupnog …

Polarizovani trening izdržljivosti – 80/20 Read More »

Pliometrijski trening

Gotovo da nema sportske grane u kojoj pliometrijski trening, u manjoj ili većoj meri, ne doprinosi performansama i rezultatu sportiste. Benefiti adekvatno programiranog pliometrijskog treninga postali su prepoznatljivi i izvan granica sporta, pa je njegova primena sve češća i u rekreaciji. S druge strane, pliometrijske vežbe, same po sebi, snose veliki rizik za nastanak povrede, …

Pliometrijski trening Read More »

Sindrom pretreniranosti

Pretreniranost (eng. overtraining) je stanje u kome dolazi do dugoročnog pada kapaciteta sposobnosti, koje se javlja kao rezultat nagomilavanja treninga prevelikog intenziteta i/ ili obima.  Povezana je sa fiziološkim i psihološkim simptomima koji daju znake da telo nije u stanju da se prilagodi na izazove koji se pred njega postavljaju. U ovakvom stanju dolazi do …

Sindrom pretreniranosti Read More »

Sindrom karpalnog tunela

Ukoliko ste primetili da prilikom određenih pokreta ili položaja ruke imate bolove u predelu ručnog zgloba, a taj bol je praćen I trnjenjem  prstiju (prva tri prsta), postoji  velika verovatnoća da imate sindrom karpalnog tunela. Šta je i kako nastaje? Karpalni tunel je uzak prostor između tetiva zgloba ručja, kroz koji prolazi nerv koji se …

Sindrom karpalnog tunela Read More »

Kako sastaviti optimalno zagrevanje za trening?

Svedoci smo da se poslednjih godina sve više pažnje posvećuje uvodno-pripremnom delu treninga. Bilo u radu sa sportistima ili rekreativcima, zagrevanje sa punim pravom zauzima važan prostor u sklopu pojedinačnog treninga kako u cilju poboljšanja trenažnog performansa, tako i radi prevencije od potencijalnih povreda.  Sa sticanjem novih naučnih saznanja i razvojem tehnologije (masažeri, foam roller …

Kako sastaviti optimalno zagrevanje za trening? Read More »

Benefiti preskakanja vijače

Vijača predstavlja veoma dostupan rekvizit, koji je korišćen u cilju igre i zabave, mnogo pre razvoja nauke o sportskom treningu. Uprkos mnogim benefitima, koji su naučno potvrđeni, čini se da se prednost, u sportskom treningu i rekreaciji, još uvek daje tradicionalnim „kardio“ spravama. Radi preglednijeg predstavljanja pozitivnih strana primene vijače u treningu, njene benefite ćemo …

Benefiti preskakanja vijače Read More »

Uticaj treninga na imunitet

 U proteklom periodu smo u dovoljnoj meri shvatili koliko je važno izgraditi jak imuni sistem kako bi se organizam izborio sa infekcijama različitih virusa i bakterija, koje se konstantno nalaze u našem okruženju. Širenje virusa COVID-19 je u datim situacijama dovelo do neophodne izolacije ljudi što je prouzrokovalo još veću statičnost u pogledu fizičke aktivnosti, …

Uticaj treninga na imunitet Read More »