fbpx

Marko
Lasković

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja upisuje 2015. godine, odsek kondicija. Diplomirao je kao najbolji student generacije, nakon čega upisuje master studije. Doktorske studije upisuje 2020. godine, kada postaje i naučnik-saradnik fakulteta.

Iskustvo stiče radeći sa sportistima različitog uzrasta i takmičarskog nivoa, gde se ističe rad u teniskoj akademiji Wang Miao (Kina), košarkaškim klubovima OKK Beograd i Mega Basket, kao i u odbojkaškom klubu Volero (Švajcarska, Francuska).

Početkom 2020. godine, Marko se pridružuje SPR Team-u, gde pronalazi veliko zadovoljstvo u radu sa širom populacijom. 

Pored fizičke pripreme profesionalnih sportista, posebna interesovanja odnose se na analizu takmičenja tenisera (eng. “performance analysis”).