fbpx

Sportisti

ko su sportisti


Poboljšate svoj učinak u sportu radom na unapređenju fizičkih sposobnosti, ispravljanju deformiteta i regulaciji mišićnog disbalansa. SPR Tim će Vam pomoći da ostvarite svoje ciljeve i postignete odlične rezultate uz pomoć individualno programiranog treninga.

Popunite SPR upitnik i dođite na besplatan probni trening.

personalni trening

Održava se u fiksnim terminima u manjim grupama do 5 osoba i obuhvata:
-Dijagnostika
-Personalizovano programiran trening
-Aktivno istezanje
-Smernice ishrane
-Nadzor trenera

Broj termina u toku jednog meseca je neograničen.

Očekivani ciljevi: poboljšanje fizičkih sposobnosti, regulacija mišićnog disbalansa.

Trajanje treninga: 60 minuta

*U sve cene je uračunata dijagnostika i kardio.
*Broj termina je neograničen na mesečnom nivou.
*Svi termini su fiksni.

Mogućnost treniranja uz FitPass.

1 na 1 trening

Trening obuhvata:
-Dijagnostiku
-Individualno programiran trening
-Stalno prisustvo trenera
-Plan ishrane
-Istezanje na kraju treninga

Očekivani ciljevi: poboljšanje fizičkih performansi za dati sport, rehabilitacija, korekcija posturalnih deformiteta, regulacija mišićnog disbalansa.

Trajanje treninga: do 90 minuta (u zavisnosti od potreba klijenta)*U sve cene je uračunata dijagnostika i kardio.
*Broj termina je na mesečnom nivou.

Mogućnost treniranja uz FitPass.

dijagnostika

Osnova programiranja treninga za svakog pojedinca je poznavanje njegovih funkcionalnih sposobnosti i morfoloških karakteristika. Rezultati antropometrijskih merenja, procene posture, testiranja kardiorespiratornog sistema kao i funkcionalnog testa fizičkih sposobnosti, su baza na osnovu koje dalje programiramo trening za svakog vezbača individualno.