fbpx

Nataša Smiljanić

Nataša Smiljanić rođena 11.03.1996. godine u Beogradu.

Po završetku Zemunske gimnazije 2015. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Beogradu, smer Prehrambena tehnologija, a 2020. godine i master Prehrambeni inženjering na istom fakultetu. U oblast nutricionizma usmerava se 2021. godine, gde postaje sertifikovani nutricionista na Purity akademiji.

Veliko iskustvo u oblasti hrane stekla je još 2018. godine sa svojim timom, kada je predstavljala Srbiju na evropskom studentskom takmičenju u Parizu, EcoTrophelia u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda i učestvujući iste godine kao izlagač na „Belgrade Food Show” sajmu u Beogradu za visokokvalitetnu hranu.

Nakon završenog obrazovanja, Nataša počinje da kreira individualni plan ishrane za klijente, a 2022. godine pridružuje se SPR timu. Usmerila se ka ličnom istraživanju i istraživanju naučne literature u oblasti prehrambene industrije, nutricionizma i zdravstvenog aspekta hrane.